Algemene Voorwaarden

DiscoManager.nl Algemene voorwaarden

DiscoManager.nl is een online entertainment dienst. Onder "DiscoManager.nl” wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de eigenaar van deze website: Messageboard BV, gevestigd te Nieuw Vennep. De Algemene voorwaarden bestaan uit drie documenten: het Gebruikers Reglement, de Vipkaarthouders Overeenkomst en het Privacy Beleid.
Gebruik van DiscoManager.nl is te allen tijde gebonden aan het Gebruikers Reglement en het Privacy Statement. Door gebruik te maken van DiscoManager.nl ga je akkoord met deze voorwaarden. Je kunt je gratis registreren of Vipkaarthouder worden van DiscoManager.nl. Door Vipkaarthouder te worden accepteer je naast de bovengenoemde voorwaarden ook de Vipkaarthouders Overeenkomst. Voor eventuele vragen over de Algemene Voorwaarden kun je contact opnemen met webmaster@DiscoManager.nl.


Bugs en Hackingen
Bugs in het spel DiscoManager ben je verplicht te melden op het forum of te vertellen cq emailen/posten naar een stafflid of de administrator. Misbruik je een bug, of hack je DiscoManager, direct of iemand zijn account, dan geef je DiscoManager toestemming hiervoor administratie kosten voor uit te schrijven, in de vorm van een factuur die je wordt toegestuurd. Komt het niet tot een schikking, dan kan kunnen wij ons beramen op juridische stappen.


Gebruikers Reglement
Het Gebruikers Reglement geeft duidelijkheid over wat je kunt verwachten van DiscoManager.nl en wat DiscoManager.nl verwacht van jou. Het bevat ook de voorwaarden waarop wij onze diensten en software beschikbaar stellen. Onze spelersgemeenschap is constant aan verandering onderhevig; het is dus belangrijk om regelmatig de Algemene Voorwaarden door te lezen om op de hoogte te blijven van veranderingen en andere belangrijke informatie.

Geschikt Online Content
Met "content" bedoelen we het totaal aan software, communicatie, beelden, geluiden het materiaal en informatie die je ziet op onze diensten. DiscoManager.nl, onze leden, onze affiliaties en onze onafhankelijke content-aanbieders leveren het merendeel van de content aan. DiscoManager.nl controleert niet alle beschikbare content die door onze diensten verkrijgbaar is. DiscoManager.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor content die wordt aangeboden door leden, of andere gasten. DiscoManager.nl onderschrijft niet, geeft geen goedkeuring aan of controleert op geen enkele wijze enige content die jij of andere gebruikers aanbieden of uitwisselen op onze diensten. We behouden het recht om content te verwijderen waarvan wij van mening zijn dat deze, om welke reden dan ook, bezwaarlijk is. Nog DiscoManager.nl of haar affiliaties zijn verantwoordelijk voor het niet verwijderen of het vertraagd verwijderen van content. Jij draagt het volledige risico voor het al dan niet compleet zijn, nuttig zijn en correctheid van content aanwezig op onze diensten.
Leden en andere gasten kunnen content genereren in chatrooms en forums, etc. Dit soort content moet voldoen aan onze normen en waarden en we houden ons het voorrecht om deze content te verwijderen als het naar ons inzicht niet voldoet aan onze normstelling. Als we content verwijderen en je bent Vipkaarthouder of registrant, kan je een waarschuwing ontvangen als jouw Vipkaart of registratie verantwoordelijk was voor het plaatsen van de overtredende content. Indien het een ernstig vergrijp betreft of je hebt eerder de regels overtreden kunnen we je de toegang tot DiscoManager.nl ontzeggen en je Vipkaart ongeldig maken.
De normstelling voor content kan variëFren afhankelijk van het feit waar je je bevindt in DiscoManager.nl en de verwachtingen van de gemeenschap. Sterke vulgaire taal, lompe- of seksueelgetinte opmerkingen, discussies over illegale drugs en laster zijn beledigend en nooit geschikte content voor DiscoManager.nl. In sommige gevallen kan er sprake zijn van een grijs gebied. Gebruik altijd je gezond verstand. Iets wat je niet in een kamer vol onbekende mensen of op het werk zou zeggen is ook geen onderwerp voor in de chat of op de forums. DiscoManager.nl bepaald uiteindelijk of content geschikt is of niet en heeft hierin het laatste woord.
Mensen die DiscoManager.nl vertegenwoordigen hebben het recht toezicht te houden op je communicatie op DiscoManager.nl. Omdat we niet alle content op DiscoManager.nl kunnen controleren, en omdat we dat ook niet proberen, kan je zaken tegen komen die je niet wil zien. Je kan hiervan melding maken via een e-mail die je stuur aan de Administrator of Staffleden. Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat je tegenkomt op DiscoManager.nl.

Online gedrag
Je gaat er mee akkoord dat je persoonlijk verantwoordelijk bent voor het gebruik van DiscoManager.nl en al je communicatie en activiteiten op de diensten, inclusief alle content die je aanbied op DiscoManager.nl. Hieronder het schadeloos stellen en vrijwaren van aansprakelijkheid van DiscoManager.nl, affiliaties, werknemers of derde partijen voor schade die ontstaat uit jouw gedrag op DiscoManager.nl, inclusief alle content die je aanbied. Online gedrag moet gebaseerd zijn op gezond verstand en basis etiquette. Je overtreed de Algemene Voorwaarden als je (of anderen die je Vipkaart of registratienaam gebruiken) een van de volgende dingen doet:
Het plaatsen, versturen, promoten of verspreiden van content die illegaal is. Lastig vallen, bedreigen, vernederen, of gedrag dat op welke manier dan ook ongewenst is door een ander persoon op het netwerk. Dit betekent: geen vervelende dingen zeggen over anderen, anderen geen ongewenste boodschappen sturen, geen racistische-, discriminerende- of andere kwaadaardige uitspraken doen over mensen hun ras, seksuele geaardheid, geloof, achtergrond, etc. Als je het niet eens bent met iemand moet je reageren op het onderwerp, niet op de persoon. Het verspreiden of het helpen verspreiden van content die beschadigend, beledigend, racistisch, onterend, vulgair, seksueel getint, de privacy verstuurd of in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd. Laster wordt niet getolereerd. Het is niet toegestaan om je voor te doen als andere personen, zoals bekendheden, aan te geven dat je een medewerker van DiscoManager.nl bent of een vertegenwoordiger van DiscoManager.nl, of om pogingen te doen om gebruikers te misleiden door te insinueren dat je van DiscoManager.nl bent of een van de partners of affiliaties van DiscoManager.nl. Pogingen om passwords, andere ledeninformatie, of privé informatie, te verkrijgen van een Abonnee, registrant of andere gebruikers van het DiscoManager.nl netwerk zijn verboden. Denk er aan dat DiscoManager.nl medewerkers nooit om je password zullen vragen. Geef je nooit je password, persoonsgegevens of betalingsinformatie door aan anderen. Het uploaden van software of content waar je niet de toestemming voor hebt om deze te distribueren. Het promoten of aanmoedigen van illegale activiteiten zoals inbreken, kopiëren of distribueren van illegale software. Het uploaden van bestanden die virussen bevatten, schadelijke- of beschadigde data. Het plaatsen van boodschappen voor elk doel anders dan persoonlijke communicatie, of het plaatsen van advertenties of promotie materiaal, kettingbrieven, piramide spellen of op enige wijze commercieel gebruik maken van onze dienst. Onjuist gebruik van het spelsupportsysteem of het maken van valse rapporten.

Verboden gedrag
- Verwijzingen en links naar sites van derde partijen
DiscoManager.nl kan hyperlinks bevatten naar andere websites die beheerd worden door andere partijen dan DiscoManager.nl zoals adverteerders en andere content aanbieders. Deze pagina's mogen data verzamelen of persoonlijke informatie opvragen van je. DiscoManager.nl beheert zulke pagina's niet en is niet verantwoordelijk voor hun content, privacy beleid, of de content die de pagina verzamelt.

- Verbinden met de dienst, aard van de communicatie.
Als je verbinding maakt met DiscoManager.nl, kunnen we informatie van de computer verzamelen die gebruikt wordt om contact te maken met DiscoManager.nl. Het gaat hierbij om informatie over de hardware en elke data gerelateerd aan de werking van de DiscoManager.nl software. We zullen geen persoonlijke data over je verzamelen, zonder jouw medeweten en toestemming zoals vermeld in het Privacy beleid.
Je bevestigt en gaat akkoord dat je communicatie met andere gebruikers via chats, forums en andere methoden met betrekking tot deze dienst publiekelijk zijn en geen privé communicatie, en dat je geen privacy verwacht met betrekking tot deze dienst. Je bevestigt dat persoonlijke informatie die je verspreid op deze dienst door anderen gezien kan worden en kan leiden tot ongewenste communicatie. Daarom raden we je sterk aan om geen persoonlijke informatie over jezelf vrij te geven in de publieke communicatie op onze diensten. DiscoManager.nl is niet verantwoordelijk voor informatie die jij kiest om uit te wisselen met andere gebruikers op onze dienst en het gedrag van deze gebruikers.

Commerciële activiteiten en ongewenste e-mail
Je mag geen enkel goed of dienst adverteren op het DiscoManager.nl netwerk. Kettingbrieven en piramide spellen zijn niet toegestaan. Je mag geen enkel onderdeel van DiscoManager.nl gebruiken om informatie te verzamelen, inclusief logingegevens, over DiscoManager.nl leden, en het gebruik van dat soort informatie om ongewenst mail te sturen of gebruik voor andere redenen is streng verboden. Je mag DiscoManager.nl niet gebruiken voor welk commercieel doel dan ook. Elke overtreding van deze regel kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van je abonnement of registratie en kan juridische vervolging betekenen.

Copyrights, Handelsmerken en Eigendomsrechten
Veel van de content beschikbaar op deze site is eigendom van DiscoManager.nl of van onze Vipkaarthouders, en is beschermd door copyrights, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is erg makkelijk om in cyberspace dingen te kopiëren, maar dat maakt het niet acceptabel of legaal. Je mag geen enkele content kopiëren of downloaden van DiscoManager.nl mits er door ons nadrukkelijk toestemming is verleend.
Je zal niet kopiëren, uitgeven, veranderen, verspreiden, laten zien of in publiek of privé, aanpassen of gebruik maken van, het werk dat je vind op DiscoManager.nl, tenzij DiscoManager.nl daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Het ongeoorloofd kopiëren van content gevonden op DiscoManager.nl kan leiden tot beëindiging van je Abonnement en aanleiding zijn voor verdere juridische stappen. Gelijktijdig kunnen andere content eigenaren soortgelijke stappen tegen je nemen. Als dat gebeurd stel je DiscoManager.nl schadeloos en verklaar je DiscoManager.nl onaansprakelijk even als, hun werknemers, aandeelhouders, partners, affiliaties, en betrokken bedrijven.
Wanneer je content verstuurd naar DiscoManager.nl, geef je DiscoManager.nl het onherroepelijke recht om de content te gebruiken, quoten, opnieuw te plaatsen, herproduceren, aanpassen, verspreiden, doorgeven, uitzenden en op andere manieren wereldkundig maken, en publiekelijk de content laten, zien in welke vorm dan ook, overal, met of zonder vermelding van je naam ter discretie van DiscoManager.nl, zonder enige compensatie of kennisgeving.

DiscoManager.nl IS NIET AANSPRAKELIJK IN WELKE VORM DAN OOK AANGAANDE JOUW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE VAN DiscoManager.nl (INCLUSIEF DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE OPEENVOLGENDE OF INCIDENTELE SCHADE AAN JE COMPUTER HARDWARE OF SOFTWARE) EN HET RISICO (INCLUSIEF ZONDER LIMITATIE ENIGE SCHADE AAN JOUW COMPUTER) IS VOLLEDIG AAN JOUW

Beperkingen op Garantie en aansprakelijkheid
JE GEEFT NADRUKKELIJK TOE DAT HET GEBRUIK VAN DiscoManager.nl EN DiscoManager.nl SOFTWARE EN HET INTERNET VOLLEDIG JOUW EIGEN RISICO IS. DiscoManager.nl, DiscoManager.nl SOFTWARE, DiscoManager.nl PRODUCTEN, DIENSTEN VAN DERDEN WORDEN AANGEBODEN OP EEN "ZOALS HET IS" EN "ALS BESCHIKBAAR" BASIS VOOR JOUW GEBRUIK, ZONDER GARANTIES VAN ENIG SOORT, TENZIJ ZULKE GARANTIES WETTELIJK NIET UITSLUITBAAR ZIJN. DiscoManager.nl BIEDT DE DIENST AAN OP EEN COMMERCIEEL VERANTWOORDE BASIS EN GARANDEERT NIET DAT JE TOEGANG TOT DE DIENST OF GEBRUIK VAN DE DIENST HEBT OP EEN DOOR JOUW GEKOZEN PLEK OF TIJDSMOMENT, OF DAT DiscoManager.nl VOLDOENDE CAPACITEIT HEEFT VOOR DE GEHELE DIENST OF IN EEN BEPAALDE GEOGRAFISCHE LOCATIE.

JE GEEFT TE KENNEN EN GAAT AKKOORD MET HET FEIT DAT JE ENIGE EN EXCLUSIEF BESCHIKBARE OPLOSSING VAN ENIG EN ELK DISPUUT MET DiscoManager.nl IS OM TE STOPPEN MET HET GEBUIK VAN DE DIENST, EN JE ABONNEMENT OP TE HEFFEN ZOALS VERMELD IN DE ABONNEMENTS OVEREENKOMST. JE GEEFT TE KENNEN EN GAAT AKKOORD MET HET FEIT DAT DiscoManager.nl, BEGUNSTIGDEN, AFFILIATES NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VERRICHTE HANDELEN OF HET UITBLIJVEN VAN HANDELINGEN AANGAANDE GEDRAG, COMMUNICATIE OF CONTENT OP HET DiscoManager.nl NETWERK OF GEBRUIK VAN DiscoManager.nl SOFTWARE. IN GEEN GEVAL ZAL DE SCHULD VAN DiscoManager.nl, HAAR PARTNERS, WERKNEMERS, OF BETROKKEN DERDEN AAN JOU GROTER ZIJN DAT HET TOTAAL VAN DE DOOR JOU BETAALDE GELDEN AAN DiscoManager.nl. VOOR DE DIENST ZAL IN GEEN GEVAL DiscoManager.nl OF AFFILIATES VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR INCENDITELE OF OPEENVOLGENDE SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DiscoManager.nl, DiscoManager.nl SOFTWARE, HET INTERNET OF ENIGE ANDERE CLAIM GERELATEERDE AAN JE ABONNEMENT OF HET GEBRUIK HIER VAN. DiscoManager.nl MOEDIGT NIET AAN, STAAT NIET IN VOOR OF GARANDEERT ENIG PRODUKT OF DIENST VAN EEN DERDE PARTIJ AANGEBODEN DOOR HET DiscoManager.nl netwerk EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOEZICHT HOUDEN OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN JOUW EN DERDE PARTIJEN.


DiscoManager.nl Vipkaarthouders Overeenkomst
Je wordt een Vipkaarthouder of registrant van DiscoManager.nl door de of registratieprocedure te voltooien en een Vipkaart te kopen. Deze overeenkomst is een rechtsgeldig document dat jouw rechten en verplichtingen uitlegt als een Vipkaarthouder van DiscoManager.nl. Een Vipkaart geeft jou het recht om voor een bepaalde periode van de diensten van DiscoManager.nl gebruik te maken. Lees dit gedeelte zorgvuldig door.

Basis Principes DiscoManager.nl Vipkaarthouderschap
Een Vipkaart van DiscoManager.nl stelt jou in staat bepaalde mogelijkheden van DiscoManager.nl voor een bepaalde vastgestelde periode te gebruiken. Deze overeenkomst en enige andere regels of instructies vermeld op DiscoManager.nl met betrekking tot deze mogelijkheden, beslaat de volledige overeenkomst tussen jou en DiscoManager.nl met betrekking tot jouw gebruik van de dienst. Als er enig conflict bestaat tussen deze overeenkomst en enige andere regel of instructie vermeld op DiscoManager.nl, zal DiscoManager.nl het probleem oplossen naar eigen inzicht en discretie. Als Vipkaarthouder van DiscoManager.nl, ga je akkoord met alle regels, overeenkomsten en verplichtingen beschreven in het Gebruikers Reglement en Privacy Statement welke deel zijn van de Algemene Voorwaarden.
Als je deze overeenkomst accepteert en het registratieproces voltooit, kan je een DiscoManager.nl Vipkaart aanschaffen en een loginnaam selecteren. Je loginnaam is je persoonlijke online identiteit. Je mag niet dezelfde loginnaam gebruiken als iemand anders, je loginnaam mag niet vulgair zijn, beledigend, of op een andere manier in strijd zijn met de reglementen gebruikt worden. Je mag geen valse informatie opgeven in je profiel.
Je bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten op jouw account en voor de veiligheid van jouw computersysteem. Het is belangrijk dat je password niet geeft aan andere gebruikers. DiscoManager.nl zal nooit om je password vragen. Je gaat er mee akkoord dat je paswoord niet aan andere gebruikers geeft. Je gaat er mee akkoord dat DiscoManager.nl niet aansprakelijk is voor, en dat je DiscoManager.nl schadeloos stelt bij, enig illegaal gebruik van jouw Vipkaart. Dit omvat illegaal of niet gewenst gebruik door iemand die jij toestemming hebt gegeven om jouw Vipkaart te gebruiken. Je Vipkaarthouderschap is in het geding en kan opgeheven worden als iemand of jijzelf een Vipkaart gebruikt op een manier welke strijd is met de Algemene Voorwaarden. Als je Vipkaarthouderschap wordt opgeheven, mag je het DiscoManager.nl netwerk niet meer gebruiken of een Vipkaart bestellen, zonder onder uitdrukkelijke toestemming van DiscoManager.nl. Je mag je account niet verkopen of anderen laten betalen voor het recht om jouw Vipkaart te gebruiken.

A. Betalen.
Betalingen lopen via een externe partij: pay.nl
Wanneer je betalingsinformatie verschaft, verklaar je dat jij wettelijk gemachtigd bent om gebruik te maken van het desbetreffende Betalingsmiddel. Elk jaar dat je gebruik maakt van DiscoManager.nl, herbevestig je dat DiscoManager.nl gemachtigd is om de abonnementskosten te factureren. Je stemt er mee in om DiscoManager.nl tijdig op de hoogte te stellen van veranderingen van jouw betalingsinformatie.

B. Afschrijvingen van je Betalingsmiddel.
Je Vipkaartkosten dienen vooraf voldaan worden en restitutie van Vipkaartkosten, gedeeltelijk of in zijn geheel, is niet mogelijk. DiscoManager.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen waaronder het DiscoManager.nl Netwerk en diensten worden aangeboden, te wijzigen. Het is je verantwoordelijkheid deze bepalingen en voorwaarden zelf regelmatig opnieuw te bekijken. Door de diensten van het DiscoManager.nl netwerk te blijven gebruiken geef je aan in te stemmen met dergelijke wijzigingen. Als een verandering onacceptabel is voor je, kan je je Vipkaarthouderschap binnen de zeven dagen opzeggen, maar DiscoManager.nl zal geen kosten restitueren welke zijn toegeschreven aan je een Vipkaart voor beëindiging van het Vipkaarthouderschap en we zullen geen toegeschreven kosten verdagen. Als het gebruik van je een Vipkaart onderheven is aan extra kosten, zoals belasting mag DiscoManager.nl deze extra kosten ook in rekening brengen in additie tot de Vipkaart of andere kosten vermeld in de Betalings sectie op het DiscoManager.nl netwerk.
Als Vipkaarthouder ben je verantwoordelijk voor alle kosten, inclusief belasting en alle aankopen gedaan door jou of iemand die gebruikt maakt van jouw Vipkaart, inclusief vrienden en familie. Dit betekend dat, tenzij je Vipkaart of betalingsinformatie onwettig verkregen is door iemand anders dan een door jouw gemachtigd persoon, jij verantwoordelijk bent voor al het gebruik en aankopen van aangaande je Vipkaarthouderschap.

C. Gratis een Vipkaart
Voor sommige activiteiten, bieden we een gratis een Vipkaart of proef-Vipkaart aan. Als je deze accepteert, moet je gaan betalen als de proefperiode voorbij is, of je moet je Vipkaarthouderschap opzeggen voordat deze periode voorbij is. Je bent altijd en zelf verantwoordelijk voor de kosten van de Internet aanbieder, telefoon, en kosten als je verbinding hebt met het DiscoManager.nl netwerk, zelfs als we een gratis Vipkaarthouderschap aanbieden.

D. Andere pagina's
We kunnen links aanbieden naar andere websites. Sommige van deze websites mogen een vergoeding vragen, die niet inbegrepen is in de vergoeding of andere kosten die je mogelijk moet betalen bij DiscoManager.nl. DiscoManager.nl mag ook toegang geven naar derde partijen, die content aanbieden, goederen en andere diensten op DiscoManager.nl of het Internet. Elke aparte vergoeding of verplichting die je tegenkomt in jouw interactie met deze derde partijen zijn je eigen verantwoordelijkheid.

1. Online gedrag en content
Hiervoor verwijzen wij je door naar de Gebruikers Voorwaarden. Als jij, of iemand die je Vipkaart gebruikt, de reglementen of content normen overtreedt, mag DiscoManager.nl actie tegen je ondernemen. We kunnen je een waarschuwing geven naar aanleiding van de overtreding, of we kunnen onmiddellijk je Vipkaarthouderschap beëindigen. Je erkent dat DiscoManager.nl niet verplicht is om je van te voren in te lichten voordat je een Vipkaart wordt ingetrokken en je Vipkaarthouderschap beeindigd wordt, maar er wel voor kan kiezen dat te doen.

2. Schadeloosstellen
DiscoManager, begunstigden, affiliaties, werknemers, contracteurs en content aanbieders zijn niet verantwoordelijk voor alle aansprakelijkheden, claims en kosten, inclusief geld voor advocaten, die kunnen voortkomen uit een breuk met Vipkaarthouders Overeenkomst voor welke jij verantwoordelijk bent of in connectie met de verspreiding van enige content van DiscoManager.nl. DiscoManager.nl behoudt zich het recht voor om, op haar eigen kosten, elke zaak te verdediging en controleren, welke anders door jou nietig verklaard was. In dat geval heb je geen verdere verplichting aangaande de nietigverklaring van DiscoManager.nl in dat geval. Deze sectie 2 zal van kracht blijven bij beëindiging van deze overeenkomst.

3. Aanpassingen en wijzigingen
DiscoManager.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen waaronder het DiscoManager.nl netwerk en diensten worden aangeboden te wijzigen. Het is je verantwoordelijkheid deze bepalingen en voorwaarden zelf regelmatig opnieuw te bekijken. Door de diensten van het DiscoManager.nl netwerk te blijven gebruiken geef je aan in te stemmen met dergelijke wijzigingen. Je kunt de Vipkaarthouders Overeenkomst op elk moment lezen door op de 'Gebruikers overeenkomst' link te klikken onderaan de hoofd pagina van het DiscoManager.nl netwerk. Door gebruik te blijven maken van het DiscoManager.nl netwerk nadat een wijziging in de Vipkaarthouders Overeenkomst gepubliceerd is accepteer je alle wijzigingen. Ben je het niet eens met eventuele wijzigingen aan of delen van deze Vipkaarthouders Overeenkomst, dan is je enige mogelijkheid het opzeggen van je een Vipkaart.

4. Beëindiging
Zowel jij als DiscoManager.nl heeft te allen tijde het recht het Vipkaarthouderschap te beëindigen. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat het beëindigen van je Vipkaarthouderschap uitsluitend je enige recht en oplossing is bij elk geschil met DiscoManager.nl. Dit omvat maar is niet gelimiteerd tot, enig geschil verwant aan, of ontstaan door: (1) enig deel van deze Vipkaarthouders overeenkomst of de handhaving en toepassing daarvan door DiscoManager.nl, (2) elk beleid van DiscoManager.nl, inclusief de gedragsregels en het privacy beleid en DiscoManager.nl's gebruik en toepassing hiervan; (3) de content beschikbaar op het DiscoManager.nl netwerk of elke verandering in context beschikbaar op het DiscoManager.nl netwerk; (4) jouw vermogen of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het DiscoManager.nl netwerk; of (5) de hoogte of vorm van Vipkaartkosten, toeslagen, na-heffingen of factureringsmethoden. Je kunt je Vipkaarthouderschap beëindigen door DiscoManager.nl hiervan per e-mail op de hoogste te stellen op webmaster@DiscoManager.nl. DiscoManager.nl behoudt zich het recht om te allen tijden Vipkaartkosten, toeslagen, naheffingen of gemaakte kosten van voor het beëindigen van het Vipkaarthouderschap of ander abonnement te incasseren. Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor alle kosten bij contentleveranciers of andere derde partijen gemaakt voor het beëindigen van je Vipkaarthouderschap. Indien je Vipkaarthouderschap of elk willekeurig ander abonnement wordt beëindigd zal er geen restitutie plaats vinden, in welke vorm dan ook, van enige aan een Vipkaart verwante kosten, ook zullen vergaarde punten, scores nimmer worden gecrediteerd of omgezet naar geld of een andere vorm van vergoeding. Het is niet toegestaan voor actieve leden van het DiscoManager.nl netwerk om ex-leden wiens Vipkaarthouderschap beëindigd is door DiscoManager.nl gebruik te laten maken van hun Vipkaart. Al je overtredingen, schulden en overige kwesties aangaande een vorige Vipkaarthouderschap van het DiscoManager.nl netwerk moeten verholpen zijn voordat je weer voor een Vipkaart in aanmerking komt.

5. Overige zaken
Je gaat ermee akkoord dat er aan deze Vipkaarthouders Overeenkomst geen rechten kunnen worden ontleend door welk ander persoon of partijen anders dan de deelnemers aan deze overeenkomst. Je begrijpt en bent van mening dat er aan de DiscoManager.nl gedragsregels en het DiscoManager.nl Privacy beleid inclusief de handhaving van deze regels door DiscoManager.nl geen rechten kunnen worden ontleend door enig persoon. In het geval dat een deel van deze overeenkomst niet overeen komt of in strijd is met de hierop toepasbare wetgeving zal dat deel gereconstrueerd worden zodanig dat er zo min mogelijk wordt afgeweken van de originele bedoelingen van de deelnemers en het deel voldoet aan de daarop toepasbare wetgeving, de overige delen van de overeenkomst welke niet onderheven zijn aan reconstrurering blijven te allen tijde van kracht. Deze overeenkomst is onderheven aan de Nederlandse wetgeving. Individuele leden kunnen onderheven zijn aan andere lokale, nationale en internationale wetgeving. Je gaat er nadrukkelijk mee akkoord dat juridische claims en geschillen die op welke wijze dan ook gerelateerd aan je Vipkaarthouderschap of het gebruik van het DiscoManager.nl netwerk berecht zullen worden onder de Nederlandse wetgeving. De garanties en verplichtingen in deze sectie (8) blijven van kracht na het beëindigen van deze overeenkomst.

Eigendomsverklaring

DiscoManager.nl is eigendom van en wordt beheerd door MessageBoard BV. Alle inhoud op deze website, zoals tekst en grafische afbeeldingen, zijn eigendom van MessageBoard BV of haar leveranciers en worden beschermd door de internationale copyright verdragen.

 
© 2004 - Discomanager.nl   Privacy  |  Algemene voorwaarden